Zelfevaluatie,

verbetering en toetsing

voor kwaliteit van zorg

Familie gecentreerde en ontwikkelingsgerichte zorg in ziekenhuizen en na ontslag voor de baby, moeder en familie

Zelfevaluatie, verbetering en toetsing voor kwaliteit van zorg

Familie gecentreerde en ontwikkelingsgerichte zorg in ziekenhuizen en na ontslag voor de baby, moeder en familie

Onze doelstelling

Samenwerken met ziekenhuizen en andere organisaties aan kwaliteitsverbetering van zorg voor baby’s, moeders en familie volgens de kwaliteitscriteria geformuleerd door ouders; familiegerichte en ontwikkelingsgerichte zorg.

Onze missie

Bereiken dat de kwaliteit van de zorg aan baby’s, moeders en familie, gedurende opname op de kraamafdeling, moeder-kind afdeling en neonatologie en na ontslag, zo goed mogelijk is gelet op de wensen van de ouders.

Onze doelgroep

Alle professionals in organisaties, die betrokken zijn bij zorg voor de zwangere, moeder, baby, partner en familie, dragen zorg voor de eigen kennis en vaardigheden om kwaliteit van zorg volgens de wens van ouders te bieden. Deze zorg voldoet aan de European Standards of Care for Newborn Health.

Onze doelstelling

Samenwerken met ziekenhuizen en andere organisaties aan het certificeren van kwalitatief hoogwaardige afdelingen waar ontwikkelingsgerichte en familiegerichte zorg de standaard is.

Onze missie

“Bereiken dat de kwaliteit van de zorg aan kinderen, gedurende de periode dat zij zijn opgenomen op een neonatologieafdeling en de periode na ontslag, zo goed mogelijk is gelet op de wensen van de ouders.”

Onze doelgroep

Alle organisaties die betrokken zijn bij neonatale zorg aan kwetsbare baby’s, met name NICU’s, high en medium care neonatologie-, couveuse- en kraamafdelingen.

Nieuws

0
opgericht
0
ziekenhuizen
0
1e keurmerk
0
criteria sets

Ziekenhuizen met een cyclisch verbeterprogramma en positief getoetst