Zelfevaluatie, verbetering en toetsing voor kwaliteit van zorg

Familie gecentreerde en ontwikkelingsgerichte zorg in ziekenhuizen en na ontslag voor de baby, moeder en familie

Onze doelstelling

Samenwerken met ziekenhuizen en andere organisaties aan het certificeren van kwalitatief hoogwaardige afdelingen waar ontwikkelingsgerichte en familiegerichte zorg de standaard is.

Onze missie

“Bereiken dat de kwaliteit van de zorg aan kinderen, gedurende de periode dat zij zijn opgenomen op een neonatologieafdeling en de periode na ontslag, zo goed mogelijk is gelet op de wensen van de ouders.”

Onze doelgroep

Alle organisaties die betrokken zijn bij neonatale zorg aan kwetsbare baby’s, met name NICU’s, high en medium care neonatologie-, couveuse- en kraamafdelingen.

Nieuws

0
opgericht
0
ziekenhuizen
0
1e keurmerk
0
criteria sets

Ziekenhuizen met een cyclisch verbeterprogramma en positief getoetst