Download de Implementatiekaart (Na)zorg

Jacobien Wagemaker

Implementatiekaart (Na)zorg

Nieuwe kennis met betrekking tot het belang van ouders, over de opbouw van een gehechtheidsrelatie en lichamelijk contact voor te vroeg en ziek geboren kinderen, effecten van overprikkeling en zorg op maat heeft de protocollen van ziekenhuizen evenals de inrichting van de neonatologie- en kraamafdeling sterk beïnvloed. Ondanks deze verbeteringen en het gegeven dat mensen steeds mondiger worden, blijft er nog veel aan mogelijkheden liggen volgens de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen.

Zeker op gebied van nazorg is winst te behalen omdat er vaak gewerkt wordt aan de hand van vaste protocollen. Kwaliteitscriteria, belangrijk voor de nazorg, waren nog geen onderdeel van eerder onderzoek. Via het Veel2Do programma is het onderzoek “Wat Ouders Willen 2” gedaan om die criteria helder te krijgen. In het Rapport “Wat Ouders Willen 2 – naar nazorgset NKP”  staat het onderzoek en de resultaten beschreven.

Het resultaat is samengevat in een “Implementatiekaart Kwaliteitscriteria (Na)zorg Geboortezorg en Neonatologie” welke professionals en organisaties kunnen gebruiken om de kwaliteit van de (Na)zorg te optimaliseren. Daarin is ook een poster met 13 adviezen “Implementatie (na)zorg Geboortezorg en Neonatologie” opgenomen welke professionals kunnen gebruiken bij implementatie.

Verder is er ook een poster met “Best Practices Geboortezorg en Neonatologie – nazorg vraagt voorzorg” opgenomen. Daarin staan 5 belangrijke best practices benoemd vóór ontslag en 5 na ontslag.

Best practices

Onderstaande links verwijzen naar organisaties met methodes, netwerken en best practices:

 1. Stichting Zelfbewust Zwanger – E-learning voor zwangeren en partner
 2. Medische gepersonaliseerd Informatie Zwangeren via App – ZwApp
 3. Voorkomen/verminderen depressieve klachten tijdens zwangerschap/na bevalling – Wellmom App
 4. Informatie App bij miskraam of overlijden kindje rond de geboorte – Loss App
 5. Amalia Kinderziekenhuis – afdelingen Neonatologie – De Stoplicht Methode
 6. Medische Informatie voor Ouders op de Neonatologie – ZorgPunt App
 7. Programma Bureau Het Medische Kindzorgsysteem – Het Medische Kindzorgsysteem
 8. Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg – Kindercomfortteams en Netwerk Integrale Kindzorg
 9. Franciscus-Vlietland Ziekenhuis – Kleine Helden Huis
 10. Jeroen Bosch Ziekenhuis – De PandaPoli
 11. POP Expertisecentrum Amsterdam –  POP-poli
 12. Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren – TOP programma

Wij wensen iedereen veel succes bij het gebruik van de implementatiekaart, andere producten en de toepassing voor kwaliteitsverbetering van de (Na)zorg tijdens en na opname van Moeder, kind en gezin in het ziekenhuis op moeder-kind afdelingen, neonatologie en poliklinieken.

Jacobien Wagemaker, Fabienne Naber en Tibor van de Bunt
neokeurmerk@couveuseouders.nl

Downloads

Rapport Wat Ouders Willen 2:

 

Implementatiekaart:

 

Posters