Nieuwe programmacoördinator: Jacobien Wagemaker

Jacobien Wagemaker

Met ingang van 2017 is Jacobien Wagemaker programmacoördinator van het Neokeurmerkprogramma van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC). Ze neemt de taken van Dorette Jansen-Carton over en stelt zich graag even voor.

Family Centered Care

De Family Centered Care loopt als een rode draad door mijn loopbaan; eerst als kinderverpleegkundige, later als manager van verschillende afdelingen binnen een moeder-kind centrum en sinds 2004 als adviseur en trainer in Family Centered Care.

Vaak heb ik aan de wieg gestaan van belangrijke veranderingen: de single room care waardoor moeder, kind en gezin niet onnodig van elkaar gescheiden worden. En de omslag in Family Centered Care binnen ziekenhuizen van aanbod naar vraaggericht en later naar vraaggestuurd werken (van gezinsgericht naar gezin geïntegreerd).

Als voorzitter van V&VN Kinderverpleegkundigen heb ik me hard gemaakt voor het integreren van het Family Centered Care gedachtengoed in de visie en expertisegebieden van Obstetrie en Kinderverpleegkundigen, kwaliteitsstandaarden en de opleiding.

Professional en ervaringsdeskundige

Mijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van het Neokeurmerk ontstond naar aanleiding van een oproep van de VOC naar ervaringsdeskundige ouders en professionals – om een keurmerk te ontwikkelen. Mijn jongste zoon lag nog in het ziekenhuis na een premature geboorte bij 31 weken.

Daarmee ben ik sinds 2009 betrokken bij het Neokeurmerk, eerst in de ontwikkeling en daarna in de klankbordgroep. Het Neokeurmerk is een vriendelijke en krachtige methode, gebaseerd op “wat ouders willen”, maar met  een wetenschappelijke onderbouwing.

Het doel is om de kwaliteit van zorg op neonatologieafdelingen en binnen moeder-kindafdelingen te verbeteren voor kind en gezin.

Contact

Toen de vraag kwam of ik het stokje van Dorette over wilde nemen, voelde ik mij vereerd. Dorette heeft met verve de ontwikkeling en het implementeren van het Neokeurmerk ingezet. Vele jaren heb ik met plezier met haar en anderen gespard over het “hoe, wat en waarom” en Dorette wist steeds de vertaalslag te maken naar het Neokeurmerk.

Ik ga met enthousiasme verder met het Neokeurmerk en hoop daarmee een waardig opvolger te zijn van Dorette.

Wil je meer weten over Jacobien of het Neokeurmerk? Je kunt haar bereiken op neokeurmerk@couveuseouders.nl.