RadboudUMC ontvangt voor de 2e maal de Kangoeroe voor de perinatologie

Jacobien Wagemaker

Hoe kun je je echt de vader of moeder voelen van je kind, tussen al die professionals?

Linda de Haas en Chantal Bosma, 2 vertegenwoordigers (en kartrekkers) van afdeling perinatologie, hebben voor de 2e keer het keurmerk in ontvangst genomen van Dr. Martin de Kleine, bestuurslid en Mea van Dongen, vrijwilligster-contactpersoon voor de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen.

‘Het visitatieteam heeft vastgesteld dat ouders bovenmatig tevreden zijn met de zorg en begeleiding die verleend wordt. Ouders voelen zich welkom en ervaren een prettige manier van omgang met hun als ouders. Het wordt door ouders als zeer plezierig ervaren dat zij onderdeel zijn van het team wanneer de dagelijkse visite wordt gedaan en dat zij, op eigen tempo, het leren zorgen voor hun baby kunnen leren.’

In 2013 nam het RadboudUMC voor het eerst de Kangoeroe in ontvangst voor de 3 Neonatologieafdelingen. In de afgelopen jaren is er weer hard gewerkt aan het toevoegen van kwaliteit van zorg. De Stoplicht-methode, welke ouders beter voorbereid op overplaatsing naar een ander ziekenhuis, is daar een mooi voorbeeld van. In het vorige auditrapport stond dit als verbeterpunt benoemd.

Tijdens het Congres Zorg Rond de Pasgeborene deelde Nicole Meijer, moeder van twee tweelingen, de stress bij overplaatsing ook met ons. Het blijft ongelooflijk spannend om van “de veilige wereld op de NICU te verhuizen naar een High Care Neonatologie in een ander ziekenhuis”. Dit is een veel gehoorde ervaring van ouders van couveusekinderen bij overplaatsing van hun kind. Wellicht is de stoplichtmethode ook op andere NICU’s toe te passen.

Wij feliciteren het RadboudUMC van harte met hun 2e Kangoeroe.

v.l.n.r. Martin de Kleine, Mea van Dongen, Linda de Haas, Chantal Bosma