Wat zijn de wensen van ouders?

Ouders van vroeg, licht of ziek geboren kinderen,, willen dat er in de verzorging rekening wordt gehouden met de bijzonder situatie van het kind. Het kindje is ernstig ziek of had wellicht nog lang niet geboren moeten zijn. Het kindje is nog volop in ontwikkeling.

Zij willen dat hun kind getroost wordt als het pijn heeft of verdrietig is, niet wakker gemaakt wordt als het niet strikt nodig is en niet onnodig wordt blootgesteld aan allerlei prikkels als geluid en licht. Ouders willen dat hun baby zo min mogelijk stress krijgt, dat het comfort voor het kind zo goed mogelijk gewaarborgd is en dat de band met de ouders gestimuleerd wordt.

Ook willen ze dat zij als ouders erkend worden als de belangrijkste verzorgers van hun kind en dat zij altijd bij hun kind mogen zijn. Ze willen geïnformeerd zijn en kunnen meepraten over alle beslissingen rond de behandeling van en zorg voor hun kind.

Voldoet een afdeling of een moeder-kindcentrum aan deze kwaliteitscriteria dan laten wij namens de ouders graag onze waardering blijken! Dit doen we via het Neokeurmerk.

Wat is de basis van de kwaliteitscriteria?

De VOC verwoordt namens ouders wat goede zorg is. Welke zorg willen ouders van een baby die te vroeg te klein of ziek ter wereld komt voor hun kind?

Die vraag is voor een vader of moeder die bij hun kind in het ziekenhuis verblijft vaak moeilijk te beantwoorden. Zij weten (nog) niet wat allemaal kan en mag: Wat goed is voor hun baby(‘s). Welke hulp zij mogen verwachten om de rol van vader of moeder tijdens de ziekenhuisopname zo goed mogelijk te vervullen.

Daarom doen wij als Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) continu onderzoek naar wat ouders willen.

De VOC heeft beschreven waar goede zorg volgens ouders van pasgeborenen in het ziekenhuis aan moet voldoen: een beschrijving van kwaliteit vanuit de ervaringsdeskundigheid van de ouders.

Met deze basis vertegenwoordigt de VOC de pasgeborenen en hun ouders. Zij behartigt hun belangen en verwoordt hun wensen om samen met zorgverleners toe te werken naar zorg voor (premature, dysmature en zieke) pasgeborenen en hun familie, die zowel vanuit medisch en verpleegkundig perspectief als vanuit het perspectief van de ouders goed is!

Als ziekenhuizen aan de criteria voldoen die de VOC heeft opgesteld, krijgen ze het Neokeurmerk en kunnen ouders ervan verzekerd zijn dat hun kind en zijzelf de best mogelijke familiegerichte zorg krijgen. Daarnaast moet het Neokeurmerk een uitdaging voor zorgverleners zijn om te samen met de VOC voortdurend te werken aan verbetering van de kwaliteit van zorg

Wat is het voordeel voor ziekenhuizen?

Zorgprofessionals willen dat de kwaliteit van de zorg die zij verlenen zo hoog mogelijk is. Om dat te kunnen realiseren, maken zij onder andere gebruik van zorgstandaarden en medische richtlijnen. Daarin is vastgelegd wat volgens de beroepsgroep goede zorg is. Maar wat is goede zorg volgens ouders?

Het Neokeurmerk biedt zorgverleners de mogelijkheid om de zorg door de ogen van ouders te bekijken en te beoordelen. En de VOC helpt vervolgens om de kwaliteit van zorg voor premature, dysmature of zieke pasgeborenen en hun ouders en broertjes of zusjes te verbeteren. Zodat de zorg voor deze kinderen uiteindelijk voldoet aan normen van zowel ouders als professionals.

  • zorgverleners krijgen inzicht in de wensen van ouders als groep;
  • ziekenhuizen kunnen gebruik maken van een instrument dat inzichtelijk maakt wat hun sterke punten zijn en waar, wat ouders betreft, mogelijkheden tot verbetering liggen;
  • zorgverleners kunnen kennis nemen van goede voorbeelden uit andere zorgcentra;
  • disciplines leren van elkaar;
  • ziekenhuizen met een Neokeurmerk onderscheiden zich positief. Zij tonen aan dat zij kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van ouders belangrijk vinden en dat zij voldoen aan de kwaliteitscriteria.
Wat is het voordeel voor ouders?

Als een ziekenhuis het Neokeurmerk heeft kunnen ouders ervan uit gaan dat de zorg voor pasgeborenen voldoet aan kwaliteitseisen ten aanzien van familiegerichtheid, ontwikkelingsgerichte zorg, betrokkenheid van ouders, informatievoorziening, nazorg, zorg voor kwaliteit en veiligheid.

Ouders hebben meestal niet de keus waar hun baby wordt opgenomen, maar als zij bij overplaatsing wel een keuze hebben, vormt het Neokeurmerk een hulpmiddel om die keuze te maken.

Ieder ziekenhuis streeft natuurlijk naar zo goed mogelijke zorg en daar levert het Neokeurmerk een significante bijdrage aan.

Wat is het Neokeurmerk voor kraamzorg?

De VOC is groot voorstander van het combineren van de zorg voor de kraamvrouw en de pasgeborene die zorg nodig heeft. Want nabijheid is goed voor het hele gezin. Voor de binding en de ontwikkeling van de baby. Gelukkig werken verschillende professionals uit de verloskunde, kraamzorg en neonatologie steeds vaker (intensief) samen. En bij nieuwbouw of verbouw houden veel ziekenhuizen rekening met de situering en clustering van zorg.

Daarom kunnen kraamzorg en verloskundige zorg ook samen met de neonatologie deelnemen aan het Neokeurmerkprogramma. Graag zelfs want daarmee stimuleren de verschillende professionals elkaar en wordt de kennis over gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte zorg verbreed. Het Neokeurmerk blijkt een goed instrument te zijn om de samenwerking tussen disciplines onder de loep te nemen en te versterken.

Tot nu toe was de bronzen Smiley van stichting Kind en Ziekenhuis de kwaliteitsstandaard voor de kraamafdeling. Ziekenhuizen die een volgende stap willen zetten kunnen nu ook een Neokeurmerk voor de (gecombineerde) kraamzorg aanvragen. Dit moet aan aanmoediging zijn om zich te ontwikkelen in de richting van een moeder-en-kind-centrum.